Koolist

Erakool Intellekt üks parimaid eraõppeasutusi Eestis. Erakool Intellekt tegutseb 1994. aastast,
omab tegevusluba kolmes kooliastmes 1.-9. klassini
(Nr 7019HTM). Kooli õppeprotsess on ülesehitatud arvestades maksimaalselt iga õpilase
individuaalset eripära. Erilist tähelepanu pööratakse humanitaarainetele. Täismahuga õpetatakse
ka teisi riikliku õppekava aineid. Põhi võõrkeeled on inglise ja eesti keel, lisaainena on
prantsuse keel. Koolis tegutseb õpilaste tugisüsteem: Pikapäevarühm on õpilastele 1.-4.
klassini, õpilaste tugirühm - hariduslike erivajadustega lastele. Kool tulevasele esimese klassi
õpilasele -eelkoolilastele. Kõrgete saavutuste kool - kõrge õpimotivatsiooniga õpilastele.
Õpetajad on kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistid ja staažikad töötajad. Õpetajad püüavad
õppeprotsessi üles ehitada nii, et õpilane tunneks ennast esmaavastaja ja uurijana. Õpetajad
kasutavad õppetegevuse korraldamisel hariduslike uuendusi nagu : õppeprojektide meetod,
arendava õppetegevuse meetod , kriitilise mõtlemise meetod, väitluste tehnoloogia ja teisi
adekvaatseid, humanistlike õpetamisele lähenemise meetodeid.
Erakool Intellekt on loonud ühtse pere õhkkonna, mis võimaldab õpilastel ja õpetajatel tunda
ennast õppimise ja ühise puhkuse ajal kindlalt, rahulikult ja mugavalt.
Teaduslikult on tõestatud, et on teadmisi mida ei saa unustada. Erakooli Intellekt õpilaste kaudu on tõestatud ,et on kool kus antakse need teadmised.