Õppimine

Distantsõppe korraldamine

Rohkem infot ►

 

Konsultatsioonide ajad

Rohkem infot ►

 

Tunniplaan

Rohkem infot ►

 

Tundide ajad

1 tund 8.30 - 9.15
2 tund 9.25 - 10.10
3 tund 10.25 - 11.10
4 tund 11.25 - 12.10
5 tund 12.25 - 13.10
6 tund 13.25 - 14.10
7 tund 14.20 - 15.05
8 tund 15.10 - 15.55

 

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal

  • I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
    II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
    III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
    IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
    V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

I trimester -01.09.-24.11.2023
II trimester – 27.11.2023 – 15.03.2024
III trimester – 18.03.-12.06.2024

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
 eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a;
 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 20. mai 2024. a;
 B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 20.–22. mai 2024. a;
 matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a;
 valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise keeles (B1-tasemel) (kirjalik) – 12. juuni 2024. a;
 valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a.
Eesti keele teise keelena B1-tasemega ühildatud eksami tulemused avalikustatakse vastavalt
haridus- ja teadusministri määrusele 54, § 18 lg 6, hiljemalt 19. juunil.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad
  4. klass
 eesti/vene keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a;
 loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a;
 A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a;
 matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a.
 7. klass
 eesti/vene keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a;
 loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a;
 A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11.
oktoober 2023. a;
 matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a.
III kooliaste
 A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a;
 A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a;

I kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (3. klass)- 7.-8. mai 2024.a.
II kooliastme sotsiaalvaldkonna katseline tasemetöö (6. klass)- 9.10. mai 2024.a.