Õppimine

Distantsõppe korraldamine

Rohkem infot ►

 

Konsultatsioonide ajad

Rohkem infot ►

 

Tunniplaan

Rohkem infot ►

 

Tundide ajad

1 tund 8.30 - 9.15
2 tund 9.25 - 10.10
3 tund 10.25 - 11.10
4 tund 11.25 - 12.10
5 tund 12.25 - 13.10
6 tund 13.25 - 14.10
7 tund 14.20 - 15.05
8 tund 15.10 - 15.55

 

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2020/2021. õppeaastal I vaheaeg 19. – 25. oktoober 2020;
II vaheaeg 23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021;
III vaheaeg 22. veebruar – 28. veebruar 2021;

IV vaheaeg 19. aprill – 25. aprill 2021;
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 14. juuni – 31. august 2021.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

1. eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
2. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 25. mai 2021. a;
3. B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 25.–27. mai 2021. a;
4. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 21. aprill 2021. a;
5. B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 21.–23. aprill 2021. a;
6. matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
7. valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a; 8. valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
9. valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1. loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised: 1. loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
2. matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.