Õppimine

Distantsõppe korraldamine

Rohkem infot ►

 

Konsultatsioonide ajad

Rohkem infot ►

 

Tunniplaan

Rohkem infot ►

 

Tundide ajad

1 tund 8.30 - 9.15
2 tund 9.25 - 10.10
3 tund 10.25 - 11.10
4 tund 11.25 - 12.10
5 tund 12.25 - 13.10
6 tund 13.25 - 14.10
7 tund 14.20 - 15.05
8 tund 15.10 - 15.55

 

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad 2023/2024. õppeaastal

 • I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
  II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
  III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
  IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
  V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 •  eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 •  B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023
 •  B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai, 29.-30. mai 2023
 •  matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 •  valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
 • ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 •  valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 •  valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal
4. klassi õpilastele

 •  matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 •  eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 •  A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
 •  A1- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3.–4. oktoober

2022

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi õpilastele

 •  matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 •  eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 •  A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022
 •  A2- keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30. september; 3–4. oktoober

2022

 •  loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

III kooliastme tasemetööd

 •  A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18. oktoober 2022
 •  A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21. oktoober 2022
 •  A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2023

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 •  sotsiaalained (kirjalik) – 4.–5. mai 2023

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö

 •  sotsiaalained (kirjalik) – 8.–9. mai 2023

NB! Inglise keele tasemetöö on mõeldud 7. klassi õpilastele, kes õpivad keelt A-võõrkeelena.