Info lastevanematele

Riikliku järelvalve kontaktisik:

Ida-piirkond

 Haridus-ja Teadusministeerium

e-mail: hm@hm.ee 

tel: 7350222

Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on lapsevanemal võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna  peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee ning sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee.

Infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele