Информация для родителей

Riikliku järelvalve kontaktisik:

Ida-piirkond

Haridus- ja Teadusministeerium viib läbi järelevalvet koolides kehtestatud õppemaksu üle ning
õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele on võimalik tutvuda
Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel
https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.

Õppemaksu järelevalvega seotud praktilised küsimused ja info - Mare Tamm (HTMi
õiguspoliitika osakonna järelevalve valdkonna peaekspert)
e-posti aadress: mare.tamm@hm.ee 

Õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamise sisulised küsimused - Piret Sapp (HTMi
haridusvõrgu osakonna nõunik)
e-posti aadress: piret.sapp@hm.ee.

Infomaterjal eraüldhariduskoolide lapsevanematele

 

Kooli õde

Natalia Filonik

Tel: 5556 5932

Tööaeg: teisipäeval kell 8.00-15.00.