Обучение

График консультаций

Смотреть ►

Расписание уроков

Смотреть ►

 

Расписание звонков
1 урок 8.30 - 9.15
2 урок 9.25 - 10.10
3 урок 10.25 - 11.10
4 урок 11.25 - 12.10
5 урок 12.25 - 13.10
6 урок 13.25 - 14.10
7 урок 14.20 - 15.05
8 урок 15.10 - 15.55

 

Каникулы на 2019/2020 учебный год

2019/2020. õppeaastal

vaheaeg 21.–27. oktoober 2019;
vaheaeg 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020;
vaheaeg 24. veebruar – 1. märts 2020;
vaheaeg 20. aprill – 26. aprill 2020;
vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 10. juuni – 31. august 2020.​

2019/2020. ÕA  PÕHIKOOLI  LÕPUEKSAMID

2018/2019. õppeaasta ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad
  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
 3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos,
ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) –
10. juuni 2020. a;
 6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni
2020. a.

2019/2020. ÕA  TASEMETÖÖD

2019/2012 tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) eesti keel / vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 12. mai 2020. a.
 (2) 4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.
 (3) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel / eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 13. mai 2020. a;
 2) vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 20. mai 2020. a.
 (4) 7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
 1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a