Õppemaks

Õppemaks (koduleht)

  •  Erakooli Intellekt õppemaksu kinnitab juhatuse liige igal aastal hiljemalt 31. maiks.
  •  Õppemaks 2023-2024. õppeaastal – 300 eurot aastas.
  •  Õppemaksu tasumise tingimused on täpsemalt kirjas kooli ja lapsevanema vahel
  • sõlmitavas lepingus. 
  •  Õppemaksu soodustusi koolis ei anta, õppemaksust kedagi ei vabastata.

Õppemaks ei sisalda: 

  •  koolivormi, spordiriietuse, toitlustamise, ekskursioonide maksumust;
  •  õppekavavälises huvialaringis osalemine on vabatahtlik ja toimub lisatasu eest.