Õppemaks

Õppemaks

  • Erakooli Intellekt õppemaksu kinnitab juhatuse liige igal aastal hiljemalt 31. maiks.
  • Õppemaks 2021-2022. õppeaastal – 240 eurot aastas.
  • Õppemaksu tasumise tingimused on täpsemalt kirjas kooli ja lapsevanema vahel
  • sõlmitavas lepingus. 
  • Õppemaksu soodustusi koolis ei anta, õppemaksust kedagi ei vabastata.

Õppemaks ei sisalda: 

  • koolivormi, spordiriietuse, toitlustamise, ekskursioonide maksumust;
  • õppekavavälises huvialaringis osalemine on vabatahtlik ja toimub lisatasu eest.