Peale talve koolivaheaega

Peale koolivaheaega, esmaspäeval 08.jaanuaril, 5.klassi õpilased Daniel Štikel ja
German Dius jätkasid projekti „100 andekat EV 100-ks sünnipäevaks“ raames
keskkonnateemalise vestlusega. Vestluse teemaks oli „Prügi meie linnas“.
Koolivaheajal jalutades, poisid märkasid, kui must on kodulinn. Tõid esile kõige
mustemad kohad. Poisse solvas see, et kooli territooriumile, mis on olnud alati puhas
ja korras, tugeva tuulega tõi linna pealt erinevat sorti prügi. See prügi jäi meie
piirdeaeda kinni. Kahju oli ka töötajast, kes kooli territooriumi alati puhtana hoiab.
Eelkõige Daniel ja German avaldasid oma arvamust teemal „Mida teha, et kodulinn
saaks puhtamaks? «Seejärel said ka teised rääkida ja oma ettepanekuid teha.
Vestlusringis jõuti ühtse arvamuseni, et tuleb teha kõike selleks, et Kohtla-Järve
saaks puhtamaks.
09.jaanuaril 5.klassi õpilane Kamila Tšaika koos spordiklubi kaaslase Kristi
Malsagovaga Slavi Põhikoolist rääkisid oma harrastusest - ratsutamisest.Tüdrukud
jätkasid projekti „100 andekat EV 100-ks sünnipäevaks“ spordiklubi tutvustamisega,
rääkisid oma valikust, ohtudest ja parimatest sõpradest hobustest. Kamila tegeleb
ratsutamisega üle aasta, Kristi juba üheksa aastat. Kristi on huvitatud treeneri
karjäärist ning tal on juba kindlat tulevikuplaanid. Kamila vaatamata sellele, kas
jätkab ratsutamist spordisuunas või jääb see harrastusena, on kindel, et ei loobu
lemmiktegevusest. Täname tüdrukuid huvitava esinemise eest. Kamilale lisatänud, et
tutvustas sõbrale teisest koolist meie koolis toimuvat projekti ja kaasas esinemisel.
Eredateks tähtedeks projekti “100 andekat Eesti Vabariigi 100-ndaks sünnipäevaks“
raames said 5. klassi õpilased Nikita Tšernomorets ja Rustam Zemljanka, kes edukalt
ja huviga tegelevad korvpalliga. Poisid esindavad korvpalliklubi EOLA, Igor
Pugatšovi juhendamisel. Korvpalliga tegelevad poisid umbes 2 aastat, nad rääkisid
entusiastlikult oma saavutustest ja demonstreerisid neid.
11.jaanuaril 5.klassi õpilased Darja Chekhacheva ja Diana Danilina projekti „100
andekat EV 100-ks sünnipäevaks“ raames lugesid algklasside õpilastele
G.H.Anderseni muinasjutte. Tüdrukutele meeldib lugeda. Nad on head etlejad. Daša
ja Diana leiavad, et lugemine aitab lapsel hormooniliselt areneda.
12.01.2018 2. klassi õpilased eesti keele tunni raames külastasid Linna Raamatukogu,
kus raamatukoguhoidjad Viktoria Tšerepanova ja Kaire Korsten rääkisid raamatukogu
töökorraldusest ja pakutavatest teenustest (lugemissaal ja raamatu laenamine).
Õpilastele tutvustati eesti-, vene- ja muukeelset kirjandust. Õpilased said vastused
kõikidele küsimustele, said ise vaadata ja uurida, mis on raamatukogu. Märgati ka
seda, et raamatukogul on eriline lõhn – raamatukogu lõhn. Õpilaste õppekäik
raamatukokku oli seotud ka sellega, et mõni laps, kes ei ole veel lugeja, tahab selleks
saada. Kingituseks iga õpilane sai lasteajakirja Täheke. Täname kõiki osalejaid ja
soovime huvitavat lugemist!