Еesti keele kooliolümpiaad

21.02.2022-23.02.22 Erakoolis Intellekt toimus eesti keele kooliolümpiaad, mille temaks oli „Eesti Vabariik“

Kooliolümpiaad oli mõeldud eelkõige 3. – 9. klassiõpilastele, kuid seekord kutsusime osalema ka 2. klassi õpilasi.

Olümpiaad oli mitmes rühmas. Olümpiaadist osavõtjad pidid teadma küsimusi, nägema seoseid küsimuste ja vastuste vahel.

Erakool Intellekt tänab 9. kl õpilast- Jaroslav Lunevskit eduka osalemise eest Ida-Virumaa maakondlikul

eesti keele kui teise keele olümpiaadil Jõhvis 15.12.2021.