Ettevalmistusklass

Kutsume lapsevanemaid ja tulevasi õpilasi esimesele kohtumisele!
Meie koolis kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid. Tulge tutvuge õppekavaga ning teie lapse
jaoks loodud suurepäraste võimalustega. +372 555 200 27